Υψηλή τεχνολογία

Οι νέες τεχνολογικές μέθοδοι με τις οποίες παράγονται σήμερα τα ξύλινα κουφώματα διασφαλίζουν την άριστη ποιότητά τους και την αξεπέραστη αντοχή τους στο χρόνο. Οι νέες τεχνολογίες βαφής έχουν εξαλείψει την ανάγκη για τη συντήρησή τους, έτσι τα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα μπορούν να μείνουν πάντα καινούρια με απλή φροντίδα και καθαριότητα.

Στην κατασκευή των ξύλινων κουφωμάτων σήμερα εφαρμόζονται επαναστατικές τεχνολογικές μέθοδοι παραγωγής με τη χρήση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, που διασφαλίζει άριστη ποιότητα. Αυτό που ίσως δε γνωρίζουν πολλοί από εμάς, είναι πως τα σύγχρονα ξύλινα κουφώματα κατασκευάζονται συνήθως από επικολλητή ξυλεία τριών στρώσεων (τρικολλητή ξυλεία) με τη χρήση της οποίας μηδενίζεται ο κίνδυνος να εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αφού η συμμετρική κατανομή των τάσεων στο ξύλο διασφαλίζει την απόλυτη σταθερότητα της κατασκευής εξαλείφοντας κάθε ενδεχόμενο στρέβλωσης. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα κουφώματα να έχουν άριστη ποιότητα και αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο.