Υπηρεσίες

Στην Πασχαλίδης – εφαρμογές ξύλου ο πελάτης είναι στο επίκεντρο των ενεργειών μας. Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, οι άνθρωποι της εταιρίας μας μελετούν, προτείνουν και επιβλέπουν κάθε κατασκευή, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του.

Ο προγραμματισμός και η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης γίνεται σε συμφωνία με τον πελάτη, από έμπειρα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας. Η παράδοση των προϊόντων πάντα πιστοποιείται με ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής προς τον πελάτη.

Στην Πασχαλίδης – εφαρμογές ξύλου, το after sales service και η τεχνική υποστήριξη και μετα την πώληση – τοποθέτηση, είναι από τις πιο σημαντικές παροχές προς τον πελάτη μας.