Ξυλεία

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ειδικά επιλεγμένη ξυλεία Μεράντι (dark red), Ιρόκο, Δρυς και Πεύκο, με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της επεξεργασίας και όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις υγρασίας, πυκνότητας και λειτουργικότητας. Τα προφίλ των κουφωμάτων είναι κατασκευασμένα από τρικολλητή ξυλεία με ειδική κόλλα, βιομηχανικής επεξεργασίας και κατασκευής.