Τομές

tomes_0

1. Νεροσταλλάκτης αλουμινίου
2. Λάστιχο περιμετρικό υαλοστασίου
3. Λάστιχο περιμετρικό κάσας
4. Λάστιχο ενδιάμεσο περιμετρικό υαλοστασίου
5. Περιμετρική ουδέτερη σιλικόνη υαλοστασίου